Leksikon Tanja Ostojić  (2011-17) je dugogodišnji interdisciplinaran, participativni istraživačko-umjetnički projekat  umjetnice Tanje Ostojić u kojem se koriste društvene mreže i saradnja sa ženama koje sve dijele isto ime i prezime: Tanja Ostojić.

Imenjakinje i prezimenjakinje koje su uzele učešće u projektu pripadaju različitim generacijama i godištima, različitog su stepena obrazovanja, profesija, socijalnog statusa, kao i različitih životnih iskustava, ali se sve mogu sporazumjeti na srpsko su različitih nacionalnosti -hrvatsko-bosansko-crnogorskim jezicima i sve one ili njihovi roditelji potiču sa teritorije nekadašnje Jugoslavije.

Putem personalizovanog sociološkog istraživanja i direktne društvene i kreativne razmjene, umjetnica Tanja Ostojić, koja je nastanjena u Berlinu, kreira mape koje dokumentuju ratne, posleratne i ekonomske migracije, te teme identiteta i roda, kao i pristupa edukaciji i uslova zaposlenja i privredjivanja koje se tiču ovih tridesetak sestara po imenu - učesnica samog projekta, i njihovih porodica.

Tokom 2017-te godine autorka projekta realizovaće 4 kreativne radionice i 2 samostalne izložbe u saradnji sa Goethe Institutom u Beogradu i četiri muzeja savremene umjetnosti: iz Beograda (Srbija), Banja Luke (Bosna i Hercegovina) i Rijeke i Zagreba (Hrvatska), te knjigu na engleskom jeziku u izdanju MSU Beograd i Live Arts Development Agency London. 

Nakon prezentacije projekta u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske uslijediće i dvodnevna radionica zatvorenog tipa (1. i 2. april) pod nazivom „Vezeni Leksikon Tanja Ostojić“ koju vode autorke Tanja Ostojić i Vahida Ramujkić.

Dokumentarni vez je tehnika dokumentovanja koja se bazira na tradicionalnoj tehnici veza koja je sada stavljena u novi kontekst - dokumentovanje kompleksne i slojevite stvarnosti i odnosa unutar iste. Nametnuta sporost ove tehnike omogućava učesnicama radionice da provedu više vremena zajedno, i da diskutuju različite tačke gledišta i stavove koji se polako uvezuju u platno, stvarajući više složenih predstava stvarnosti i uspostavljajući koherentne veze među njima. Sa grupom žena - sestara imenjakinja koje su okupljene oko interdisciplinarnog projekta Leksikon Tanja Ostojić, dakle sa učesnicama radionice će nastati svojevrsna tapiserija koja se na različite načine osvrće na poziciju ženskog identiteta i migracija, stvarajući kompleksnu i jasniju predstavu ovih bitnih perspektiva...

Realizaciju ovog projekta tokom 2017-te godine omogucio je Regionalni fond Goethe instituta za Balkan.

Tanja Ostojić (rođena 1972. godine u Jugoslaviji) je performans i interdisciplinarna umjetnica nastanjena u Berlinu. Studirala je umjetnost u Srbiji, Francuskoj i Njemačkoj. Uključuje samu sebe kao ličnost u performanse i koristi različite medije u svojim umjetničkim istraživanjima, čime ispituje društvene konfiguracije, odnose sa pozicijom moći, feminističku problematiku, ekonomiju i biopolitiku. Pretežno djeluje iz perspektive žene migrantkinje, dok političko pozicioniranje, humor i integracija gledaoca definišu njen pristup radu. Od 1994. godine predstavljala je svoj rad na velikom broju izložbi, u brojnim mjestima i festivalima širom svijeta, uključujući i: Acb Gallery, Budimpešta (2017), Feminism is Politics!, Pratt Manhattan Gallery New York (2016), Busan Biennale, Juzna Koreja (2016), Homosexualität_en, Deutsches Historisches Museum Berlin (2015), Economy CCA Glasgow 2013), Tanja Ostojić: Body, Politics, Agency, Škuc Galerija, Ljubljana (2012), Call the Witness Paviljon Rima, Bijenale u Veneciji (2011), Global Feminisms, Brooklyn Museum, New York (2006), Plato of Humankind, Bijenale u Veneciji 2001.

Vahida Ramujkić (rođena 1973. godine u Jugoslaviji) je umjetnica koja je nastanjena u Beogradu i čija je umjetnička praksa vezana za društveni kontekst. 2001. godine zajedno sa Laiom Sadurni osnovala je Rotor Kolektiv u Barseloni. Do 2008. godine realizovale su seriju dugoročnih projekata, kao što su:  Poble NOW, AirAutonomy, Manual GPS, Telechronicles, itd. Kao dio umjetničkih/istraživačkih projekata, publikovala je knjige ''Schengen with ease'' (2006), ''Cairo Integration Diary'' (2008), ''Storm, return home and other terrible stories for children'' (2009). 2008. je inicirala saradnju sa Aviv Kruglanski, sa projektom Dokumentarni vez koji se proširio i na druge projekte, kao što su Neighbourhood Superheroes (Superheroji iz komšiluka), Kairo, Barselona 2010. i Microcultures.