Muzej savremene umjetnosti<br />Republike Srpske

Muzej savremene umjetnosti
Republike Srpske

 

Nakon višemjesečnog zalaganja, niza uspješnih sastanaka i konstruktivnog dijaloga sa Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske i Ministarstvom kulture i sporta Federacije BiH, kao i sa referentnim institucijama na prostoru BiH, na 86. sjednici Savjeta ministara BiH, Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske dobio je i zvaničnu potvrdu o učešću Bosne i Hercegovine na 57. Venecijanskom bijenalu koje će se održati u periodu od 13. maja do 26. novembra 2017. godine.