Muzej savremene umjetnosti<br />Republike Srpske

Muzej savremene umjetnosti
Republike Srpske

 

Ovom gostujućom izložbom Muzej savremene umjetnosti RS započinje saradnju sa Narodnim muzejom Crne Gore, a u cilju razvijanja dalje međusobne razmjene i svih vidova profesionalne saradnje, osmišljavanja različitih projekata, te zajedničkih apliciranja u okviru evropskih fondova u oblasti kulture.

Riječ je o specijalizovanoj izložbi za slijepe i slabovide osobe, koja obuhvata grafike, slike, crteže i skulpture iz kolekcije Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske i posvećena je umjetničkoj grupi „Prostor – Oblik“, osnovanoj 1975. godine, koja je sedamdesetih godina XX vijeka uvela apstrakciju u bosanskohercegovačku umjetnost.

Izložba je prvi put predstavljena u Muzeju savremene umjetnosti RS povodom obilježavanja 40 godina od osnivanja Grupe i tada je realizovana uz stručnu pomoć i podršku Tiflološkog muzeja u Zagrebu, a u ovoj instituciji gostovala je tokom juna, jula i avgusta 2017. godine. Gostovanjem izložbe u Crnogorskoj galeriji umjetnosti „Miodrag Dado Đurić“ na Cetinju nastavlja se uspješna saradnja Muzeja savremene umjetnosti RS sa partnerskim institucijama u regionu, kao i težnja ka međuinstitucionalnom i međusektorskom povezivanju i kreiranju mreže muzeja, čiji osnovni cilj je da se putem specijalno osmišljenih programa i savremene muzeološke prezentacije doprinese integrisanju slijepih i slabovidih osoba u kulturni život sredine. Nakon predstavljanja na Cetinju izložba će gostovati u Galeriji Matice srpske u Novom Sadu.

Izložbom je obuhvaćeno stvaralaštvo devet autora (Voje Dimitrijevića, Tomislava Dugonjića, Bekira Misirlića, Enesa Mundžića, Nikole Njirića, Edina Numankadića, Ljubomira Perčinlića, Mustafe Skopljaka, Radoslava Tadića), koji su u određenim periodima života djelovali u okviru ove grupe. Postavka je priređena sa ciljem da se apstraktna umjetnička djela, kao značajna kulturna baština koju čuva Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, predstave u skladu sa novim muzeološkim standardima i to na način da budu pristupačna slijepim i slabovidim osobama.

Ovakav vid inkluzivne prezentacije muzejskih predmeta omogućen je putem njihovih specijalnih prilagođavanja, pripremljenih namjenski za ovu izložbu, a koja obuhvataju taktilne replike djela umanjenih dimenzija, adaptacije pomoću zvuka i mirisa, kao i originalne primjerke dostupne za dodir. Sve izložene radove prate opisne legende na Brajevom pismu, kao i audio zapisi koji nose biografske podatke o svakom od ovih autora i tumače njihov umjetnički koncept za određena djela. Prateći element izložbe je i katalog sa tekstovima na Brajevom pismu, a koji je svojim dizajnom prilagođen slabovidim osobama.

„Prostor, oblik, dodir“ autorski je projekat dr Sarite Vujković i Žane Vukičević, u čijoj je  produkciji učestvovao cijeli tim kustosa MSU RS-a.