Muzej savremene umjetnosti<br />Republike Srpske

Muzej savremene umjetnosti
Republike Srpske

 

U okviru svoje prve samostalne izložbe u Banjaluci u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske vajar Radoš Antonijević će se predstaviti sa više prostornih objekata i instalacija.

Oni se mogu posmatrati pojedinačno ali i kao cjelina koja se može  shvatiti i kao kompleksni odnos društvenih i ličnih narativa koji se mješaju u jedinstvenu sliku i donose nova čitanja: „Rajski vrt“, „Kosovski ciklus“, „Na svome mestu stajati“, „Zbog neminovnosti ne mogu da strahujem“ i već započetom umjetničkom intervencijom „Oni koji jedu krompir“. Svaka priča ima svoj naslov kao i svoje posebne objekte ili skulpture koje ih grade kao svojevrsne skulpturalne instalacije.

Koncept izložbe istražuje sudbinu čovjeka kao pojedinca u odnosu na složene istorijske, nacionalne, religijske, političke, kulturne, ideološke i mnoge druge uticaje koje ga formiraju i određuju. Izložba se bavi elementarnim pitanjima postojanja, traganje za sobom, za sopstvenim mjestom i za sopstvenim stavom ali i pokušajima traženja odgovora na pitanje - Šta je to zdrava pozicija koja omogućava prave odgovore?

Radoš Antonijević je docent na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu i na Akademiji umjetnosti u Banja Luci na predmetu Osnove vajanja. U svom radu ispituje medij skulpture i njegove granice, stvarajući umjetnička djela koja problematizuju pitanja funkcije, oblika, materijalnosti i percepcije. Ova formalna istraživanja uvijek su upletena u teme koje dodiruju važne tačke života baveći se aspektima istorije, politike, kulture i društva. Skulpture Radoša Antonijevića često konfrontiraju funkciju i oblik sa primjesama komičnog i tragičnog u istoj slici.

Rođen  je 1969. godine u Pančevu.  Diplomirao je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu (Vajarski odsek), na kome je i doktorirao 2014. godine. Član je ULUS-a i osnivač i član nezavisne umjetničke asocijacije "Treći Beograd". Živi i radi u Smederevu i Beogradu.

radosantonijevic.weebly.com

Kustos izložbe je Mladen Banjac, kustos Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske.