Muzej savremene umjetnosti<br />Republike Srpske

Muzej savremene umjetnosti
Republike Srpske

Izložba „Multioriginali” obuhvata grafike, fotografije, digitalne printove, i video-radove iz kolekcije Muzeja savremene umjetnosti RS i predstavlja više od pedeset autora različitih generacija, čije se stvaralaštvo vezuje za BiH, nekadašnji „jugoslovenski umjetnički prostor”, kao i evropsku i svjetsku umjetničku scenu druge polovine ХХ vijeka.

Koncepcijski okvir izložbe zasniva se na terminu multioriginal, koji se odnosi na reproduktivnu prirodu umjetničkog djela, odnosno mogućnost njegovog višestrukog umnožavanja i ponavljanja.

Izložbom je pružen pregled razvoja grafike na prostoru bivše Jugoslavije, koja je svoj procvat doživjela tokom sedme i osme decenije XX vijeka, sa središtima u Beogradu, Zagrebu, Lјubljani i Sarajevu. Istovremeno, djela poznatih evropskih i svjetskih grafičara (Hans Hartung, Friedensreich Hundertwasser, Shoichi Hasegawa, Zao Wou Ki, Jean Messagier, Stanley William Hayter, Pierre Alechinsky, Luc Peire, Alberto Biasi, Antonino Virduzzo i drugi) omogućavaju paralelan uvid u grafička dostignuća koja su u istom periodu nastajala izvan granica bivše jugoslovenske države.

Sa druge strane, u umjetničkim praksama posljednjih decenija XX i prve decenije XXI vijeka, primjena videa, fotografije i različitih medija  digitalne tehnologije omogućila je neograničeno multiplikovanje umjetničkog produkta, a unikatno umjetničko djelo pretvorila u rijetkost. Primjere pružaju fotografije, printovi i video-radovi iz zbirke medijske umjetnosti Muzeja savremene umjetnosti RS, koja u najvećoj mjeri obuhvata djela umjetnika sa prostora BiH i regiona, nastala tokom posljednjih deset godina.

Autor izložbe: Žana Vukičević