Muzej savremene umjetnosti<br />Republike Srpske

Muzej savremene umjetnosti
Republike Srpske

 

Predstavljanje „Nove religije“ Damiena Hirsta u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske realizovano je u saradnji British Council-а i Paul Stolper Gallery iz Londona i prvo je gostovanje ovog umjetnika u Bosni i Hercegovini.

Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske ima posebnu čast što je dio ovog velikog izložbenog projekta koji je nakon početne prezentacije u Londonu 2005. godine i predstavljanja u prestižnim muzejima i galerijama Velike Britanije, Italije, Grčke, Rusije, Norveške i Poljske nastavio svoj tok, ovaj put sa fokusom na Jugoistočnu Evropu.

Izložba „Nova religija“ Damiena Hirsta pokazala je spremnost i želju naše institucije za predstavljanjem velikih međunarodnih projekata koji kroz izložbe, profesionalne edukacije i dodatne sadržaje, široj javnosti žele predstaviti najznačajnije tokove savremene umjetnosti. Prilika da se u našoj instituciji predstavi umjetnost Damiena Hirsta, koja u svojoj komunikacijskoj genezi ruši granice između različitih jezika i kultura, stvarajući univerzalnu simboličku vrijednost unutar savremene umjetnosti, posebna je privilegija kako za stručni tim Muzeja tako i za našu publiku, koja će se po prvi put upoznati sa djelima, slobodno rečeno, najkontroverznijeg i najintrigantnijeg umjetnika današnjice.

Izložbom „Nova religija“ Hirst želi da nas podstakne na razmišljanje o četiri važne stvari u životu: religiji, ljubavi, umjetnosti i nauci, koje su, prema njegovim riječima, samo instrumenti koji nam pomažu da pronađemo svoj životni put. Koristeći se ovim univerzalnim temama, Hirst u svojoj „Novoj religiji“ suprotstavlja nauku i religiju, stavljajući ih u specifičan dijalog, onako kako ih obično ljudi percipiraju, sa jedne strane osjećajan, prisan i topao, u duhu religijskih i metafizičkih konotacija, dok je sa druge strane istovremeno analitički hladan i odbojan, pod uticajem atmosfere i osjećanja vezanih za medicinske profesije.

Ukazujući na to kako je savremeni pristup životu pod sve većim uticajem farmaceutskih industrija polako potisnuo religiozan osjećaj prema životu koji treba da odloži smrtnost, Hirst stvara novu vrstu ikonografske sinteze koja, u zavisnosti od kulturološke sredine u kojoj se prikazuje, može da izazove različite nivoe tumačenja. Nova osnova za duhovnu strukturu danas postaje farmaceutska industrija, nauka ima zadatak da ponovo definiše pojam religioznosti, dok umjetnost oblikuje novog, racionalnog, modernog i pragmatičnog mislioca, otvorenog za sve izazove današnjice. Ova po mnogo čemu intrigantna i kontroverzna postavka u osnovi pozicionira umjetnost kao novu religiju, a izložbeni prostor kao novi hram, koji treba da privuče sve više sljedbenika.

Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske izražava naročitu zahvalnost na izuzetno profesionalnoj saradnji British Cоuncilu u Bosni i Hercegovini, Paul Stolper Gallery, Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske i Gradu Banjaluka, koji su pružili nesebičnu podršku u realizaciji ove izložbe.