Izložba „Contemporary Thesaurus“, autorski projekat Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, biće predstavljena tokom jula u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu.

Izložba „Contemporary Thesaurus“ osmišljena je kao novi presjek savremene vizuelne umjetnosti u Republici Srpskoj i bavi se njenim aktuelnim pojavama, teorijskom genezom i medijskim osobenostima. Izložbom su obuhvaćena djela deset autora (Igor Bošnjak, Ninoslav Kovačević, Nikola Kekerović, Mladen Miljanović, Radenko Milak, Borjana Mrđa, Mila Panić, Selma Selman, Saša Tatić i grupa Tač.ka), koji su svojim aktivnim i intenzivnim prisustvom na savremenoj sceni ovog prostora detektovani kao njeni vodeći nosioci.

Koncept izložbe bazira se na pojmu tezaurus (lat. thēsaurus), koji se u muzeologiji odnosi na proces formiranja muzejskih zbirki čineći njihovo misaono i spoznajno utemeljenje, pa izložba kao savremena riznica objedinjuje i predstavlja sabrana/tezaurirana znanja o savremenoj umjetnosti Republike Srpske.

„Contemporary Thesaurus“ teži identifikovanju novih koncepcijskih polazišta savremenih umjetničkih praksi koje nastaju u Republici Srpskoj i njihovom pozicioniranju u odgovarajućim kontekstualnim matricama. Selekcijom nekoliko najvažnijih, najreferentnijih i najrecentnijih umjetničkih pojava, te njihovom interpretacijom u skladu sa različitim parametrima savremenosti proisteklim iz aktuelnih teorija umjetnosti, dobijena je kategorizacija u idejne i kontekstualne cjeline, a koje pružaju mogući model iščitavanja pojedinačnih autorskih izraza. Ovi individualni umjetnički opusi prepoznati su kao jezgra aktivnih razvojnih procesa i kontinuirane kvalitativne nadgradnje, pa se izložbom želi predstaviti  kontinuitet trajanja ove žive i heterogene mikro-scene i njene ekspanzije tokom relativno kratkog vremenskog razdoblja, a obilježene izrazitim pluralizmom autorskih izraza nekoliko generacija mladih umjetnika.

Koncept izložbe osmislila je Žana Vukičević, viša kustoskinja Muzeja savremene umjetnosti RS.

U Muzeju savremene umetnosti Vojvodine izložba će trajati u periodu od  29. juna do 24. jula, a nakon toga biće predstavljena u galeriji „Podroom“ Kulturnog centra Beograda u periodu od 28. jula do 20. avgusta 2016. godine.